BRANCHEVERENIGING EN CONTROLE.

Inzake wettelijke schuldsaneringen (WSNP) wordt Noorderwind | Volders | De Haan ieder half jaar en ook tussendoor gecontroleerd door de rechtbank. Inzake budgetbeheer en schuldhulpverlening worden wij gecontroleerd door de branchevereniging en jaarlijks door onze accountant.
Daarnaast kunnen cliënten en/of hulpverleners zelf ook dagelijks controle uitoefenen door inzage te vragen in hun gegevens.
Budgetbeheer klanten ontvangen daarnaast iedere maand de bankafschriften van ons.