Cliënten bewindvoering

Wettelijke schuldsaneringen natuurlijke personen (WSNP)

Hoe werkt de WSNP?

Een afspraak maken?
Of meer informatie?
(050) 711 40 12
info@voldersdehaan.nl

Bekijk ook

Crediteuren

Aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

In de WSNP gelden de volgende verplichtingen:

Informatieplicht

U moet de bewindvoerder direct alle informatie geven waar zij om vraagt. Daarnaast moet u de bewindvoerder ook ongevraagd die inlichtingen geven waarvan u weet of vermoedt dat deze voor de schuldsanering van belang zijn, zoals bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in uw thuis- of financiële situatie. Vaak worden inkomensspecificaties, bankafschriften of overzichten van budgetbeheer of beschermingsbewind niet meer per post verzonden. U heeft dan de mogelijkheid om dit via het internet in te zien.
U wordt verzocht deze gegevens iedere maand in kopie of bij voorkeur pdf bestand door te zenden aan de bewindvoerder.

Arbeids- / Sollicitatieplicht

Als u niet werkt en er geen belemmeringen zijn om te werken, bent u sollicitatieplichtig.

U moet zich inspannen om zoveel mogelijk geld te verdienen voor uw crediteuren.

Als u kinderen heeft, geldt de arbeidsplicht ook. De arbeidsplicht betekent dat u fulltime beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Wanneer u niet fulltime werkt, moet u wekelijks aanvullend schriftelijk solliciteren en moet u zich inschrijven bij het UWV Werkplein en bij verschillende uitzendbureaus. U moet iedere maand een overzicht naar uw bewindvoerder sturen, waarop staat waar u gesolliciteerd heeft.

Als u door uw uitkeringsinstantie bent vrijgesteld om te solliciteren, geldt dit vaak niet voor de schuldsanering. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunt u een ontheffing vragen van deze plicht. De bewindvoerder zal uw onderbouwde verzoek aan de rechter-commissaris voorleggen.

Afdrachtplicht

Aan de hand van uw inkomen en vaste lasten berekent de bewindvoerder wat u maandelijks kunt aflossen voor de crediteuren en welk bedrag u mag houden voor het betalen van de vaste lasten en het leefgeld.

Verplichtingen bij verhuizing

Het is niet toegestaan om gedurende de schuldsanering te verhuizen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Nieuwe schulden

Het is niet toegestaan nieuwe schulden maken tijdens de WSNP.

Tijdens de schuldsanering mag niet worden afbetaald op oude schulden.
De vaste lasten zoals huur, gas en elektra, verzekeringen etc. moeten op tijd worden betaald. Tijdens de schuldsanering mag u geen nieuwe schulden maken.

Wat gebeurt er als u niet aan de verplichtingen voldoet?

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de schuldsanering op verzoek van de bewindvoerder of de rechter-commissaris tussentijds worden beëindigd zonder schone lei of worden omgezet in een faillissement. Ook kan de rechtbank besluiten u aan het einde van de schuldsanering de schone lei te onthouden. In beide gevallen blijven de schulden bestaan en kunnen de crediteuren deze bij u opeisen. U mag gedurende tien jaren niet opnieuw gebruik maken van deze regeling.

Start typing and press Enter to search