Bewindvoering WSNP

Wettelijke schuldsaneringen natuurlijke personen (WSNP)

Toelating

Is het niet gelukt is een minnelijke regeling met de schuldeisers te treffen, dan kunt u een verzoek tot toelating tot de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal u vervolgens schriftelijk informeren wanneer de zitting plaatsvindt. Deze zitting kan schriftelijk plaatsvinden maar het kan ook zijn dat de rechtbank u oproept om te verschijnen om een nadere toelichting op uw verzoekschrift te geven.

Laat de rechtbank u toe tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan ontvangt u een vonnis. Hierin staat de datum van toelating. In het vonnis staat ook wie de rechtbank tot rechter-commissaris en tot bewindvoerder heeft benoemd. De bewindvoerder zal binnen veertien dagen na de uitspraak een huisbezoek inplannen om kennis te maken en de regels en verplichtingen van de wettelijke schuldsaneringsregeling met u door te nemen.

Een afspraak maken?
Of meer informatie?
(050) 711 40 12
info@voldersdehaan.nl

Bekijk ook

Cliënten
Crediteuren

Start typing and press Enter to search